HEM

/dsc05992-43208426.jpg 

 

Byangling med barnpimpel!

Lördag 7 April

Tider

Angling: 09,00-13,00

Avgift 100:-

-----------------------------------------

Barnpimpel: 12,00-13,00

Gratis

----------------------------------------

Medtag ett pris. Gäller även barn.

Anmälan senast 5/4 till:

Anders 070-6172630

Mats-Erik 070-3150955

Försäljning: Korv, Dricka, Lotteri mm.

Välkommen!

/NBF

 

 

 

   

Lite mer info från Servanet. 

Talade i fredags med ansvarige på Servanet och han meddelade då att innan jul kommer alla fastighetsägare att få utskickat skriftlig information med mer detaljer om fiberdragningen som nu ska vara på gång. 
I mellandagarna ska även papper skickas ut där man kan anmäla sitt intresse för anslutning. Arbetet ska starta nu i vår. 
”Informationsmöte” kommer att hållas efter behov lite senare.
Hälsningar Owe B.

 

Hej!

Här kommer lite info om fiberdragningen.

Jag har haft kontakten med den ansvarige på Servanet angående dragningen av fibern till Nordanede och vidare till Gimåfors.

Talade med denne, Lars-Olov Persson, innan helgen och det är nu klart att dragningen från Torpshammar startar våren -18.  I första skedet dras fibern fram till Nordanede. Dragningen mellan Nordanede och Gimåfors har blivit komplicerad pga allt berg och sten utmed vägen plus passager av vattnet men en lösning är på gång.

Möjligen kan en provisorisk lösning behövas en kortare tid med distribution av data via ”radio” från Nordanede till dess fiberkabeln kunnat läggas mot Gimåfors.  Info kommer att ges av Servanet när de bättre kan beräkna kostnaden. Svenska Kraftnät har nu gått in med en betydande summa och därmed kostnadslättnad av fiber till Grönsta.

Trafikverket har inte tillåtit att fibern läggs närmare vägen i bearbetat material utan tvingar fram fiberdragning avskilt från vägbanken..

Det är inte nödvändigt men man KAN anmäla intresse på Servanets hemsida.  Men ALLA kommer att erbjudas anslutning när fibern väl är dragen fram till Nordanede.

 

                                NBF genom Owe B.