Kontakta oss

Skriv gärna till oss om du funderar över något.

Det går även bra att skriva i gästboken.


(Lämna tom)

 

 

Kontaktuppgifter till Nordanede Bygdeförenings Styrelse 

Maila oss gärna om du undrar över något eller vill ha något sagt

nordanede@hotmail.com

Ordförande: Olle Redman  0691-23096, 070-6713697

              

Ledamöter  

Mats-Erik Gustavsson  0691-23038, 070-3150955      matserik.gustavsson@icloud.com               Gunnar Nordin            0691-23153, 070-5467191                                                                                     Birgitta Hellberg          0691-23038, 070-5934444                                                                                     Anders Johansson       0691-23032, 070-6172630   ajohansson1234@outlook.com                                Henrik Granskog         073-0468257

   

Styrelsesuppleanter:                                                                                                        

Barbro Andersson-Nordin  0691-23153, 073-0247646                

babbsan50@live.se

Torsten Granskog             0691-23159, 070-2309546             

torsten.granskog@telia.com

Birgit Decker                    070-3149558 

birgitd65@hotmail.com

Marianne Persson             0691-23089, 070-3130029

 

Katarina Westman            0691-23020, 070-3314522                    

katarinawestman@telia.com

Håkan Holmstedt               070-3637400  

 

Revisorer:

Lena Edström     
               073-807171             

Eppi Saari 
                        0691-101 17, 070-3090765 

 

Revisorssippleanter:

Ulf Persson                        0691-23121

 

Valberedning:

Niklas Dahlberg   070-260 81 55          

Kjell Granskog