BYANGLING i NORDANEDE!

 

 

Vem blir årets

Nordanedemästare

2013?

030.jpg

BY-ANGLING och BARNPIMPELTÄVLING

NORDANEDE

imagescafpx46y.jpg

Lördagen den 6/4  

Plats! Ortbäcksviken.

imagesca0ec0vp.jpg

Angling tid: 9-13.

Anmälningsavgift: 100 kr.

 

Barnpimpel tid 12-13

Anmälningsavgift: 0 kr

imagesca8u5b59.jpg

PS. Medtag ett pris

(gäller även barn)

 

Anmälan före den 4 april  till

Anders 0691-23032  el. 070-6172630

 

Försäljning:

korv, dricka och lotteri

imagescawscpwd.jpg

Välkommen

 NORDANEDE BYGDEFÖRENING

26 Mar 2013