VIKTIGT MÖTE!!!!!!!

 

VIKTIGT MÖTE!

imagesca0uh1om.jpg

Idag kunde man läsa i Sundsvalls Tidning samt Dagbladet,

om att Torpshammars skola är i farozonen!

tt.png

Det är ett oerhört viktigt möte på Onsdag 28 november kl. 19.00

i Torpshammars skolas matsal! Jag ska naturligtvis delta i mötet,

där har man i alla fall chansen att säga sitt!! Göra våra barns röster

hörda! Kom du också! //sw

skolklasser.jpgskolklasser.jpg

Torpshammars intresseförening kämpar och uppmanar 

Ångebor att sluta upp kring mötet!

imagesca4muypj.jpg

 

Här nedan kan du läsa artikeln som stod i Sundsvalls Tidning idag!!!

2561215677.jpg

TORPSHAMMARS SKOLA

Allmänheten får tycka till om framtiden 

Skolkartan i Ånge kommun kommer att ritas om. Om det råder inget tvivel. Frågan är bara vilka förändringar som ger bäst effekt och gör minst ont. – Vi vill att allmänheten är med i den processen säger förvaltningschef Urban Åström och humanistiska nämndens ordförande Catharina Karlsson. Om åtta år finns bara en högstadieskola i Ånge kommun, och endast två grundskolor som är förlagda till centralorterna Ånge och Fränsta. Det är ett av många scenarion som målas upp i det skolutredningsmaterial som i dagarna har lagts ut på kommunens hemsida under diskussionsforumet "Snacka om framtid": – Vi förstår att det kommer att finnas många som känner oro inför de tankebanor och förslag som nämns, men det är också viktigt att komma ihåg att det här bara är några olika alternativ som politikerna kan ta ställning till, säger Urban Åström. Förhoppningen är dock att kommuninvånarna ska bidra med ytterligare idéer som kan ligga till grund för nya alternativ. – Det stämmer. Vi vill väldigt gärna ha konstruktiva förslag från allmänheten, och det kommer man att kunna ge via det här forumet liksom ställa frågor och få ett snabbt svar, förklarar Urban Åström. För något annat alternativ än att skolkartan måste förändras, både när det gäller förskolor och grundskolor, kan varken han eller Catharina Karlsson se. – Hittills i år har det bara fötts 62 barn, och de pengar vi har ska i första hand gå till att satsa på utbildning och bra resultat där i stället för höga kostnader för lokaler, säger nämndordföranden. Hon menar också att man utgått från en elevstock som troligtvis är högre än verkligheten kommer att erbjuda. – Förra gången som det gjordes en skolutredning, 2006-2007 så visade det sig vara en felprognos på omkring hundra elever. Det blev alltså mycket sämre än man hade trott. Så den prognos vi har utgått i från nu är förmodligen det bästa tänkbara scenariot, säger Catharina Karlsson.Utredningen ska vara klar att presenteras för skolpolitikerna i mars 2013. // Marie Öberg ST.

Tänkbara åtgärder inom Ånge kommuns skolområde 2013-2020

2013-2015

* Östby förskola stängs, vilket skulle ge en besparing på 1,7 miljoner kronor om året.

* En av tre avdelningar vid förskolan Skattkistan i Fränsta stängs tills vidare.

* Knattebos förskola stängs och avdelningar flyttas till Ljungaskolan.

* Överturingens skola rustas upp eller läggs ner. Vid nedläggning sparas omkring en halv miljon kronor per år, samtidigt som man slipper kostnaden för upprustning.

* Torpshammars skola blir förskola, medan ortens grundskoleelever flyttas till Fränsta.

2016-2022

* Alby skola avvecklas och eleverna bereds i stället plats på Björkbackaskolan i Ånge.

* Ljungaskolans elever bereds plats på Fränstaskolan.

* Sörgårdens förskola stängs och förskolverksamheten i Fränsta koncentreras till Skattkistan.

* En av kommunens högstadieskolor stängs, Fränstaskolan är det mest tänkbara alternativet.

 

Denna artikel stod i Sundsvalls Tidning!!!!

KOM OCH GÖR DIN RÖST HÖRD!!!

 

 

imagescasuyi1w.jpg

 

27 Nov 2012