Vi tar en hälge till ikväll ;)

 

Stackars Hälge ......

 

untitled5-1206781434-1913091halge.jpg

inte lätt att vara älg alla gånger!

eeee.jpg

27 Oct 2012